FONTSIZE
ข่าวเมืองเลย
จัดหางานจังหวัดเลย จัดงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย”ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 571 คน)
 
นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะหางานทำหรือเปลี่ยนงาน ได้พบปะกับนายจ้าง/ สถานประกอบการโดยตรง และมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า ๑,๐๐๐ อัตรา รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ
 
ภายในงานมีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยสมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว, หลักฐานการเกณฑ์ทหารและหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) หากนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการร่วมรับสมัครงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๑๘๖๑, ๐-๔๒๘๑-๒๕๙๔ -๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 ......................................
 ณภัทร ยอกลาง สวท.เลย ๗ มิ.ย. ๕๕
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ข่าวพยากรณ์อากาศ จ.เลย
การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัด (เลย หนองบัวลำภู และชัยภูมิ)
สับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลยหวานกรอบคนชอบกินในช่วงนี้
เปิดให้บริการแล้ว แม็คโคร สาขา ๕๕ ที่จังหวัดเลย
รัฐบาล กำหนดนโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเลยประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2554
จังหวัดเลย รับสมัครแข่งขันกีฬาดอกฝ้ายบาน ปี ๒๕๕๕
จังหวัดเลย เปิดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
วัฒนธรรมเลย จัด ประกวดวาดภาพ “ไปได้ทุกวัย เที่ยวไทเลยก๋อ”
เทศบาลตำบลนาอานจัดงานบุญพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่
เทศบาลเมืองเลย จัดโครงการสิ่งแวดล้อมดี ลดโรค ส่งเสริมสุขภาพ
ผับชื่อดังเมืองเลยเย้ยกฎหมาย ปล่อยเด็กต่ำกว่า 18 ปีเข้าดื่มสุรา
จังหวัดเลย เตรียมเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดโครงการถนนเลี่ยงเมืองรองรับ AEC
โจรกระจอก! ขโมยหม้อก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านยามวิกาล
กองสลากออกรางวัลสัญจรที่จังหวัดเลย
จำนวนคนอ่าน 572 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com