FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 478 คน)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (สพป.ลย.๑) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน อัตรา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
 
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เปิดเผยว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๖ อัตรา รวม ๖ กลุ่มวิชา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์, ภาษาไทย, นาฏศิลป์, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา, สังคมศึกษา และประถมศึกษา/การประถมศึกษา วิชาเอกละ ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕, ดำเนินการสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕, สอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(วิชาเอก) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบแข่งขันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต ๑ โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑ – ๓๑๑๓ ต่อ ๕๓๑ หรือดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครสอบได้ที่ www.lqei 1.gq.th ………………………….
 
สพป.เลย เขต ๑ ข้อมูล อนันต์ สวท.เลย /พิมพ์ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กรมทหารพรานที่ ๒๑ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสตรีเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ๕๓ อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อบจ. นครราชสีมา รับสมัครงาน 109 อัตรา ทางอินเตอร์เน็ต
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ
อบต.ศรีฐาน รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงานในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 6)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักข่าว รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558
สสจ.เลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวนคนอ่าน 479 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com