FONTSIZE
ข่าวเมืองเลย
จังหวัดเลยจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ กาลสงกรานต์ 2561 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 15 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)

          วันนี้ (15 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ กาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 มีคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

            โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ กาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 พร้อมสรุปอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่สี่ของการรณรงค์ฯ ผลปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน 11 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการออกสลากรางวัลงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2559
ผู้สูงอายุต้องการเงินทุนประกอบอาชีพ ยื่นกู้ได้ที่ พมจ.เลย ชำระคืนเป็นงวด ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๓ ปี
ข่าวพยากรณ์อากาศ จ.เลย
จังหวัดเลย มีรถแท็กซี่ (TAXI METER) ให้บริการแล้ว
สอง ผัว เมีย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อุ้มทารกอายุ 17 วันมาร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย
เกษตรจังหวัดเลย ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/๕๖
ธกส.เลย จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราไปแล้วกว่า ๓๐ ล้านบาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จัดโครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
ขอเชิญผู้มีความประสงค์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับบริการจากโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลเลย
เปิดให้บริการแล้ว แม็คโคร สาขา ๕๕ ที่จังหวัดเลย
จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย “นาแห้วโมเดล”
จังหวัดเลย เปิดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย” จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานจังหวัดเลย มั่นใจสภาพอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในจังหวัดเลยแข็งแรง สามารถรองรับและเก็บกักน้ำได้อย่างปลอดภัย
กรมปศุสัตว์คาดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 100% ในสิ้นปีนี้
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
146/21 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000
โทร.042-813218 แฟล๊ก 042-811131 Email radio_loei@hotmail.com