1     2     3     4     5     6     7  
ข่าว สวท.กระบี่
หมอกควันจากอินโดนีเซียปกคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (31/08/2558)
เกษตรกรกระบี่เทผลปาล์มหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เรียกร้องรัฐบาลรับซื้อกิโลกรัมละ 5 บาทและชดเชยส่วนต่าง (31/08/2558)
สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่ ขณะนี้สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ จังหวัดกระบี่กำหนด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “Clean For Life”ณ หน้ามัสยิดบ้านอ่าวนาง ในวันที่ 11 ส.ค.นี้ (11/08/2558)
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปากทางเข้าสระมรกต จ.กระบี่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ (11/08/2558)
จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike For Mom” (10/07/2558)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เผยเกิดคลื่นลมแรงแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่มีพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนถล่ม 5 อำเภอ 21 ตำบล 82 หมู่บ้าน ขอให้ระมัดระวังระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคมนี้ (10/07/2558)
จังหวัดกระบี่มุ่งพัฒนาการเลี้ยงแพะทั้งระบบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ประชาคมอาเซียน (06/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสฝ้าย-บ้านลุงลับ หมู่ที่ 7 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (31/08/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ (31/08/2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ และอาคารพักอาศัยครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (31/08/2558)
โรงพยาบาลกระบี่ ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือสำหรับส่องขยายแบบแว่นพร้อมแว่นไฟ LCD และอุปกรณ์สำหรับตัดเลนส์สายตาสำหรับการแพทย์ จำนวน 1 ชุด (17/08/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (10/07/2558)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (10/07/2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านไสโป๊ะเหนือ-บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 2 อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (10/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศบาลเมืองกระบี่ ว่าที่ ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.เขตพื้นที่ฯประถมศึกษา จ.กระบี่

หน่วยงานภายในกระบี่
 
 
หนังสือพิมพ์
 
 
โทรทัศน์
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 24 คน
Number of Lastmonth 24 คน
Total 640 คน
       ข่าวภาคใต้ตอนบน
       ข่าวรับสมัครงาน
       รอบรู้เรื่องไอที
       นสพ.คอม
 รายการดีมีสาระ

 
วิทยุออนไลน์

 
แถลงผลการประชุม ครม

 

ข่าวจังหวัดกระบี่

สาระความรู้

 
 
ธรรมะเพื่อชีวิต
สาระความรู้
ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี่
ก้าวทันไอที
ระเบียบ กฎหมายที่ควรรู้
ดาวน์โหลด
สารพันความรู้ด้านช่าง