FONTSIZE
ข่าว สวท.กระบี่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ขยายสาขาเพิ่มที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 250 คน)
สวท.กระบี่

          นายสงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมประสบปัญหาเรื่องสถานที่ไม่สามารถรองรับผู้ที่เข้ามาศึกษางานจำนวนมากได้ โดยเฉพาะในปี 2554 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้มาศึกษาดูงานไม่รวมที่มาฝึกอบรม จำนวน 256,368 คน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ส่งผลให้สถานที่คับแคบ การจอดรถไม่สะดวก ประกอบกับทางศูนย์ฯไม่มีงบประมาณในการขยายพื้นที่
          นอกจากคนไทยแล้ว ยังมีชาวต่างชาติสนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้วย เนื่องจาก ในต่างประเทศมีแต่เพียงการค้นคว้าวิจัยแต่ไม่มีการลงมือปฏิบัติจริง และชาวต่างชาติสนใจในวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเรียบง่าย ซึ่งในต่างประเทศวิถีชีวิตเหล่านี้ไม่มีให้เห็น บางคนลงทุนมาขอเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์เป็นเวลาหลายวัน เพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้วิถีแบบไทยๆ ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ได้เปิดสาขาที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยใช้ชื่อ ศูนย์เรียนรู้แก้จนคนสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่สะพานเมืองใหม่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีตนเองเป็นประธานศูนย์ แต่ก็ไม่ทิ้งศูนย์เรียนรู้ที่กระบี่ จะแบ่งเวลาเข้ามาดูแล และให้คนในพื้นที่ช่วยบริหาร สำหรับศูนย์ที่แยกสาขาไปจากจังหวัดกระบี่นั้น เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ เนื้อที่11ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดี โดยใช้ที่ดินที่ชาวบ้านได้รับจาก กรมธนารักษ์คนละ 2 ไร่ รวม 11 ไร่
          นายสงวนเปิดเผยอีกว่าจึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาวิธีการทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่ผ่านมามีโอกาสสูง ทั้งด้านการท่องเที่ยวยังมีธรรมชาติที่สวยงาม แต่หากไม่รู้จักรักษาก็จะทำให้เสื่อมโทรมได้ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ความเจริญด้านการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชาวบ้านสามารถไปด้วยกันได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความยั่งยืน
จำนวนคนอ่าน 251 คน จำนวนคนโหวต 0 คน