ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านตัวอย่างพลังงาน จำนวน 1 หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 481,745 บาท 57 สตางค์ ผู้เสนอราคาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารพร้อมดูรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและยื่นซองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม กำหนดเปิดซองวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ โทรศัพท์043-602038ต่อ203ในเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 41 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -