ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น แจ้งเตือนตรวจสอบป้ายโฆษณาและต้นไม้ใกล้สายไฟ.

วันที่ 9 เม.ย. 2556 )
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนประชาชนและเจ้าของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งใกล้แนวสายไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความมั่นคง ความแข็งแรงและระยะห่างที่ปลอดภัย เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศร้อนและมีพายุฤดูร้อน รวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำให้เกิดลมกระโชกแรง ฝนตกหนักในบางพื้นที่ การไฟฟ้า จึงมีความเป็นห่วงเรื่องอันตรายจากไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องต้นไม้และป้ายโฆษณาที่อยู้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อาจหักหรือล้มทับทำให้สายไฟฟ้าขาดได้ จึงขอแจ้งเตือนประชาชน หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดโปรดหลีกเลี่ยง อย่าเข้าใกล้และห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าที่ขาดโดยเด็ดขาด และให้ออกห่างบริเวณดังกล่าว แล้วให้รีบแจ้งการไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นสายไฟฟ้าขาด หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่าน หรือแจ้งที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โทรศํพท์ 043-236244 /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 ถนนมะลิวัลย์ โทรศัพท์ 043-470214 /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ โทรศัพท์ 043-311001 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านไผ่ โทรฯ.043-272233 ทีมข่าว สวท.ขก. / 9 เม.ย.56.
จำนวนคนอ่าน 267 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -