ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

วันที่ 21 ม.ค. 2556 )
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารพร้อมยื่นซองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม และเปิดซองวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หรือสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์หมายเลข 056 – 717121 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 324 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954 
E-mail :
radiokk.net@hotmail.com  Facebook : radiokk.net@facebook.com