ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

วันที่ 31 ธ.ค. 2556 )
 
จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดม่น้อยกว่า 25,900 บีทียู.พร้อมติดตั้ง จำนวน 67 เครื่อง,เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 56,000 บีทียู.พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง และชุดติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำยา จำนวน 1 ชุด ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 3,839,300 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500 บาท พร้อมดูสถานที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม กำหนดยื่นซองวันที่ 8 มกราคม และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-717115ในเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -