ข่าวประกวดราคา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 )
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโดยรอบสำนักงานฯและปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 งาน ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 736,200 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารพร้อมยื่นซองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม และเปิดซองวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-243612 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -