ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

วันที่ 6 ก.ย. 2556 )
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณในส่วนของระบบงาน จำนวน 3 ระบบ ราคากลางเป็นเงิน 200,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารพร้อมยื่นซองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน และเปิดซองวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี – หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-717115ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 621 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -