ข่าวประกวดราคา
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 ส.ค. 2556 )
 
สอบราคาซื้อโทรทัศน์สีแอล.อี.ดี.ขนาด 42 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน17 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000บีทียู. พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารพร้อมยื่นซองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม และเปิดซองวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่งานพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือโทรศัพท์ 043-754333 ต่อ2071ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -