ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
FM 97.75 MHz.

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

05.00-05.30 เปิดสถานี / ธรรมมะรับอรุณ
05.30-06.00 ธรรมมะยามเช้า
06.00-07.00 ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา ข่าวเพื่อนชาวบ้าน
07.00-08.00 ถ่ายทอดข่าว
08.00-08.30 เคารพธงชาติ / หมุนตามวัน รับสัญญาณ สวท.กทม.
08.30-09.00 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รับสัญญาณสวท.กทม.
09.00-10.00 เปิดโลก กศน. กกต.พบ ปชช. คุยข่าวฯสพม.41 สรรพสามิตสัมพันธ์ เพลงจากสถานี ประชาสัมพันธ์โครงการ สวท.กพ.
10.00-11.00 ข่าวและเพลง สพท. รักไทยรักถิ่นฯ พลังงานชุมชน เกษตรบ้านเรา วิทยุแรงงาน ชีวิตกับสุขภาพ เลาะรั้วชากังราว
11.00-12.00 อบจ.พบประชาชน รับสัญญาณ สวท.กทม.
12.00-13.00 ถ่ายทอดข่าว
13.00-14.00 ทั่วทิศถิ่นไทย รับสัญญาณ สวท.กทม.
14.00-15.00 ชากังราวข่าวเกษตร แถลงผลฯครม. พัฒนาพาที เพลงจากสถานี เรารักวัฒนธรรม เพลงจากสถานี มสธ.สัมพันธ์
15.00-16.00 ทันข่าวท้องถิ่น เพือนเพื่อเพื่อน เกลียวสัมพันธ์
16.00-17.00 ลูกทุ่งเอ็ฟเอ็ม เพลงจากสถานี อาชีวะศึกษา
17.00-18.00 ธกส.เพื่อคุณ รับสัญญาณ สวท.กทม.
18.00-19.00 รัฐสภาของเรา
19.00-19.30 รับสัญญาณ สวท.กทม.
19.30-20.00 แวดดวงกีฬา ที่นี่ FM.92.5 เพื่อนน้อง
20.00-20.30 ถ่ายทอดข่าว
20.30-22.00 ทนายชาวบ้าน
22.00-23.00 เพื่อนฝัน ที่นี่มีเรื่องราว ถนนดนตรี
23.00-24.00  
00.00 ปิดสถานี

ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันอาทิตย์

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพัฒนราษฎบำรุง

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

หอกระจายข่าวสัมพันธ์

สมาชิกหอกระจายข่าว

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

สถานีข่าวสาร

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.30 น.

สาระเกษตร

เทปรายการ(ธกส.)

สาระความร้

09.30 - 10.00 น.

เกลียวสัมพันธ์

เทปรายการ(ปปส.)

สาระความร้

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

เลาะรั้วชากังราว

ปชส.กำแพงเพชร

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

เลาะรั้วชากังราว

ปชส.กำแพงเพชร

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

มสธ.สัมพันธ์

เทปรายการ(มสธ.)

สารคดี

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

อาชีวะเผยแพร่ความรู้

อาจารย์จาก ว.สารพัดช่าง

เพลง - สาระความร้ - บทความ

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ร้อยเรื่องมาเล่า

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

ถนนดนตรี

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

ถนนดนตรี

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันจันทร์

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพระบรมธาตุ

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา

มัทธิดา  ธรรมราช

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

บันทึกสถานการณ์

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

เปิดโลก กศน.

กศน.กำแพงเพชร

ข่าว - สาระความรู้

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

ข่าวและเพลงจาก สพป.กำแพงเพชร เขต1

สพป.กำแพงเพชร เขต1

ข่าว - สาระความรู้

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

อบจ.พบประชาชน

พงษ์ศิริ  มโนวงศ์

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

ทั่วทิศถิ่นไทย

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

ชากังราวข่าวเกษตร

สนง.เกษตรและสหกรณ์

ข่าว - สาระความรู้

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

ทันข่าวท้องถิ่น

ธิติมา  สุดไทย

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

ธิดา  รักไทย

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รัฐสภาของเรา

กำจร หัดไทย

บทความ - สาระความรู้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

แวดวงกีฬา

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันอังคาร

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพระบรมธาตุ

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา

พงษ์ศิริ  มโนวงษ์

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

บันทึกสถานการณ์

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

เสียงจากประชาชน

มัทธิดา  ธรรมราช

ข่าว - สาระความรู้

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

รักไทยรักถิ่นรักแผ่นดินกำแพงเพชร

สันติ  อภัยราช

สาระความรู้

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

อบจ.พบประชาชน

พงษ์ศิริ  มโนวงศ์

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

ทั่วทิศถิ่นไทย

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

รับสัญญาณจาก กทม.

 

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

ทันข่าวท้องถิ่น

ธิติมา  สุดไทย

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

ธิดา  รักไทย

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รัฐสภาของเรา

กำจร หัดไทย

บทความ - สาระความรู้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

แวดวงกีฬา

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันพุธ

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพระบรมธาตุ

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา

มัทธิดา  ธรรมราช

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

บันทึกสถานการณ์

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

คุยข่าวการศึกษากับ สพม.41

สพม.41

ข่าว - สาระความรู้

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

พลังงานชุมชนคนกำแพง

สนง.พลังงาน จ.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

อบจ.พบประชาชน

พงษ์ศิริ  มโนวงศ์

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

ทั่วทิศถิ่นไทย

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

พัฒนาพาที

สนง.พัฒนาชุมชน จ.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

ทันข่าวท้องถิ่น

ธิติมา  สุดไทย

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

ธิดา  รักไทย

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รัฐสภาของเรา

กำจร หัดไทย

บทความ - สาระความรู้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

แวดวงกีฬา

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพระบรมธาตุ

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา

พงษ์ศิริ  มโนวงษ์

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

บันทึกสถานการณ์

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

สรรพสามิตสัมพันธ์

สนง.สรรพสามิต

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

เกษตรบ้านเรา

สนง.เกษตร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

อบจ.พบประชาชน

พงษ์ศิริ  มโนวงศ์

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

ทั่วทิศถิ่นไทย

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

ไปรษณีย์พบประชาชน

ไปรษณีย์ กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

ทันข่าวท้องถิ่น

ธิติมา  สุดไทย

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

ธิดา  รักไทย

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รัฐสภาของเรา

กำจร หัดไทย

บทความ - สาระความรู้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

แวดวงกีฬา

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันศุกร์

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพระบรมธาตุ

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา

พงษ์ศิริ  มโนวงษ์

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

บันทึกสถานการณ์

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - บทความ

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

สรรพสามิตสัมพันธ์

สนง.สรรพสามิต

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

เกษตรบ้านเรา

สนง.เกษตร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

อบจ.พบประชาชน

พงษ์ศิริ  มโนวงศ์

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

ทั่วทิศถิ่นไทย

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

เรารักวัฒนธรรมไทย

สนง.วัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 16.00 น.

ทันข่าวท้องถิ่น

ธิติมา  สุดไทย

ข่าวเมืองกำแพงเพชร

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม

ธิดา  รักไทย

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รัฐสภาของเรา

กำจร หัดไทย

บทความ - สาระความรู้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

แวดวงกีฬา

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

เพื่อนฝัน

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 


ผังรายการ สวท.กำแพงเพชร

วันเสาร์

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

ประเภทรายการ

04.50 - 05.00 น.

จิงเกิล - แจ้งเปิดสถานี - แจ้งรายการ

ช่างเทคนิค - ผู้ประกาศ

 

05.00 - 06.00 น.

ธรรมะยามเช้า

วัดพัฒนราษฎบำรุง

ธรรมมะ

06.00 - 07.00 น.

หอกระจายข่าวสัมพันธ์

สมาชิกหอกระจายข่าว

ข่าว

07.00 - 08.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

08.00 - 08.02 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

08.02 - 09.00 น.

รัฐบาลยิ่งลักษณ์คุยกับประชาชน

รับสัญญาณจาก กทม.

เผยแพร่ข่าวสารรัฐบาล

09.00 - 09.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

09.05 - 10.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

10.00 - 10.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

10.05 - 11.00 น.

ชีวิตกับสุขภาพ

ชมรม อสม.กพ.

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

11.00 - 11.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

11.05 - 12.00 น.

ชุมชนเศรฐกิจพอเพียง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

12.00 - 13.00 น.

ถ่ายทอดข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว - สาระความร้

13.00 - 14.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

14.00 - 14.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

14.05 - 15.00 น.

สาระเกษตร

เทปรายการ(ธกส.)

สาระความร้

15.00 - 15.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

15.05 - 15.30 น.

เพื่อนเพื่อเพื่อน

เทปรายการ(ปปส.)

สาระความร้

15.30 - 16.00 น.

เพลงจากสถานี

สวท.กำแพงเพชร

บันเทิง

16.00 - 16.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

16.05 - 17.00 น.

เพลงจากสถานี

สวท.กำแพงเพชร

บันเทิง

17.00 - 17.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

17.05 - 18.00 น.

ธกส.เพื่อคุณ

ธกส.กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

18.00 - 18.01 น.

เทียบเวลา - เคารพธงชาติ

รับสัญญาณจาก กทม.

 

18.01 - 19.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

19.00 - 19.30 น.

ข่าว

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

19.30 - 20.00 น.

รับสัญญาณจาก สวท.กทม.

รับสัญญาณจาก กทม.

บทความ - สาระความร้

20.00 - 20.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

20.05 - 21.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

21.00 - 21.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

21.05 - 22.00 น.

ทนายชาวบ้าน

รับสัญญาณจาก กทม.

สาระความรู้

22.00 - 22.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

22.05 - 23.00 น.

ถนนดนตรี

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

23.00 - 23.05 น.

ข่าวต้นชั่วโมง

รับสัญญาณจาก กทม.

ข่าว

23.05 - 24.00 น.

ถนนดนตรี

รับสัญญาณจาก กทม.

บันเทิง

24.00 - 24.02 น.

แจ้งปิดสถานี - เพลงสรรเสริญพระบารมี

ช่างเทคนิค สวท.กำแพงเพชร

 

Radio Thailand Of Khampheangphet FM.97.75 MHz.
17 M.1 T. Nongpling O.Meang C. Khampheangphet 62000
Tel. 0-5571-5944 , 0-5584-1539 Fax 0-5571-5944
About Us : Email : phumsarun@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร 17 บ้านท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 715944 แฟกซ์ 055 715944