ข่าวประกวดราคา
กรมชลประทาน ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 พ.ย. 2554 )
สวท.กำแพงเพชร

นายถวิล วงษ์เฉลียง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 4 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่า กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องจักร เครื่องมือ ในงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานพัสดุโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-710047
จำนวนคนอ่าน 130 คน จำนวนคนโหวต 0 คน