FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 5 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 327 คน)
พิจิตรา ธรรมจิตร์ นศฝ. สวท.กำแพงเพชร

      ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
      1. จ้างเหมาบริการงานธุรการ
      2. จ้างเหมาบริการคนงานประมง
      ผู้สนใจสามมารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711920 ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุ งานด้านการข่าว สอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นบัญชีเตรียมพร
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร(ปากดง) เปิดรับสมัครพนักงานในฤดูหีบอ้อยประจำปี 2555-2556
โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
สำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
การดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
จำนวนคนอ่าน 328 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


Radio Thailand Of Khampheangphet FM.97.75 MHz.
17 M.1 T. Nongpling O.Meang C. Khampheangphet 62000
Tel. 0-5571-5944 , 0-5584-1539 Fax 0-5571-5944
About Us : Email : phumsarun@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร 17 บ้านท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 715944 แฟกซ์ 055 715944