FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 5 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
พิจิตรา ธรรมจิตร์ นศฝ. สวท.กำแพงเพชร

      ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
      1. จ้างเหมาบริการงานธุรการ
      2. จ้างเหมาบริการคนงานประมง
      ผู้สนใจสามมารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711920 ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร(ปากดง) เปิดรับสมัครพนักงานในฤดูหีบอ้อยประจำปี 2555-2556
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง) รับสมัครพนักงานกว่า 200 คน
โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
สำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
โรงพยาบาลกำแพงเพชรรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
การดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน