FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 5 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
พิจิตรา ธรรมจิตร์ นศฝ. สวท.กำแพงเพชร

      ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
      1. จ้างเหมาบริการงานธุรการ
      2. จ้างเหมาบริการคนงานประมง
      ผู้สนใจสามมารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711920 ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร(ปากดง) เปิดรับสมัครพนักงานในฤดูหีบอ้อยประจำปี 2555-2556
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง) รับสมัครพนักงานกว่า 200 คน
โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
สำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
โรงพยาบาลคลองขลุง เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร สาขาจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
โรงพยาบาลสุโขทัย
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในตำแหน่งดังนี้
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน