FONTSIZE
ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 5 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
พิจิตรา ธรรมจิตร์ นศฝ. สวท.กำแพงเพชร

      ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ต้องการรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
      1. จ้างเหมาบริการงานธุรการ
      2. จ้างเหมาบริการคนงานประมง
      ผู้สนใจสามมารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711920 ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร(ปากดง) เปิดรับสมัครพนักงานในฤดูหีบอ้อยประจำปี 2555-2556
โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง) รับสมัครพนักงานกว่า 200 คน
โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
สำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตาสหกรรม พ.ศ. 2560 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล)
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน