ข่าวเด่นรอบวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดมหกรรมสุขภาพฟันดี

วันที่ 25 พ.ย. 2554 )
สุภา ชีวสิทธิยานนท์

นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิทยาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพฟันดี ภายใต้โครงการ "บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการ และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก” ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน โดยได้กำหนดจัดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในการจัดมหกรรมรณรงค์สุขภาพฟันดีในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดคำขวัญในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรให้ฟันดี” โดยส่งคำขวัญได้ที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ประกวดหนูน้อยฟันดี เด็กอายุ 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี และประกวดยุวทูตฟันดี สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สมัครได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ อำเภอละ 1 คน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 รายละเอียดติดต่อสอบถามที่งานสารสนเทศและสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705188 และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.http://kpo.moph.go.th
จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


Radio Thailand Of Khampheangphet FM.97.75 MHz.
17 M.1 T. Nongpling O.Meang C. Khampheangphet 62000
Tel. 0-5571-5944 , 0-5584-1539 Fax 0-5571-5944
About Us : Email : phumsarun@hotmail.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร 17 บ้านท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 715944 แฟกซ์ 055 715944