นายปฐม ศรีมุกดา
ผอ.สวท.ชุมแพ
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ทุกภาคส่วน เน้นการเป็นข้าราชการที่ดี ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนมีความสุข (13/10/2559)
  ตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีทางศาสนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่บริเวณลานกีฬา สภ.ชุมแพ (13/10/2559)
  นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (04/10/2559)
  อำเภอชุมแพ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก (27/09/2559)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดกิจกรรม ครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี (08/09/2559)
     

ปศุสัตว์อำเภอชุมแพแจ้งเตือนประชาชนคุมเข้มโรคปากและท้าวเปื่อยในพื้นที่รับผิดชอบ (10/10/2559)
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่นมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (10/10/2559)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 54 (20/09/2559)
ธกส.สาขาโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แจ้งเงื่อนไขการสมัครสมาชิก กอช.สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงราชการที่รับบำนาญสามารถสมัครได้ (16/09/2559)
กระทรวงแรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไป ลงประชามติ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากขัดขวางมีโทษทั้งจำทั้งปรับ (02/08/2559)
     

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนโนนศิลา (20/09/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งวารี โดยกำหนดราคากลาง 1,118,500บาท (02/08/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถบสมบัติ (ต่อจากของเดิม) โดยกำหนดราคากลาง 576,000บาท (27/07/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหายโศก (ฝั่งทิศใต้) (16/07/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15/06/2559)
     


 
« ตุลาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด