นายสมพงษ์  ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

นายปฐม ศรีมุกดา
ผอ.สวท.ชุมแพ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  1 พ.ค.นี้ ดีเดย์ขยายเวลาให้บริการสมัคร กองทุนการออมแห่งชาติ (28/04/2559)
  Smart Farmer เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน (28/04/2559)
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด (28/04/2559)
  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7วัน (11-17 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,656 คน (19/04/2559)
  กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงสงกรานต์ พร้อมเปิดแอปพลิเคชั่นให้ผู้เดินทางตรวจสอบการจราจรทุกเส้นทาง (05/04/2559)
  รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ (30/03/2559)
  G-News แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด รองรับระบบ Android ภายใต้ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (30/03/2559)
  ภาครัฐยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดช่วงหน้าแล้ง (07/03/2559)
  ภาครัฐ เปิดให้บริการ GovChannel แอพพลิเคชัน GAC ศูนย์กลางภาครัฐ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน (07/03/2559)
  นายกรัฐมนตรีชี้แจงผลงานครบรอบ 1 ปี ยืนยันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ 1 ปี 6 เดือน ปฏิรูปประเทศให้เดินไปข้างหน้า แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และภาคเอกชน (24/12/2558)
     

  อำเภอชุมแพ และกิ่งกาชาดชุมแพออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ ต.หนองเสาเล้า 8 หมู่บ้าน 123 ราย (29/04/2559)
  กิ่งกาชาด อำเภอชุมแพ รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2559 (28/04/2559)
  อำเภอชุมแพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จัดรายการวิทยุฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานผ่านรายการ”ชุมแพสัมพันธ์” สวท.ชุมแพ คลื่น 93.25 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 11.10-12.00 น. (26/04/2559)
  อำเภอชุมแพจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (12/04/2559)
  อำเภอชุมแพ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประกวดแข่งขัน ผู้นำและเยาวชนต้นแบบเก่งและดี และการประกวด Cheer Leader Championship ประจำปี 2559 (22/03/2559)
     

โครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี้ (05/04/2559)
โรงเรียนโนนหันวิทยายน เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ (30/03/2559)
เตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “ด้านไฟป่าและหมอกควัน”ที่อุทยานแห่งชาติภูมผาม่าน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น ระหว่าง 28-29 มีนาคม 2559 (23/03/2559)
อำเภอชุมแพ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมสัญจรประจำเดือนมกราคม 2559 ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว ชัยภูมิ (23/12/2558)
อำเภอชุมแพ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รับเรื่องราวร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2558-2558 (20/12/2558)
     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม 1 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 62 รายการ (08/03/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทุ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ (08/03/2559)
เรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ (08/03/2559)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ (07/12/2558)
     


 
« เมษายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด