นายสมพงษ์  ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

นายปฐม ศรีมุกดา
ผอ.สวท.ชุมแพ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  นายกรัฐมนตรีชี้แจงผลงานครบรอบ 1 ปี ยืนยันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ 1 ปี 6 เดือน ปฏิรูปประเทศให้เดินไปข้างหน้า แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และภาคเอกชน (24/12/2558)
  พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (16/12/2558)
  นายกรัฐมนตรี ปลื้มใจคนไทยตั้งใจร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (11/12/2558)
  วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2558 ประวัติรัฐธรรมนูญ (10/12/2558)
  ปภ. เตรียมพร้อมสถานการณ์ภัยหนาว โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา วางแผนจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ (09/12/2558)
  นายกรัฐมนตรี สั่งปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการ (08/12/2558)
  รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (08/12/2558)
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวิดีโอปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภายใต้แนวคิดปั่นเพื่อพ่อ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ สะอาด CLEAN BIKE FOR DAD (06/11/2558)
  กรมชลประทาน ระบุ แผนส่งน้ำช่วงหน้าแล้งปี 2558/59 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทุกภาคส่วนต้องประหยัด (06/11/2558)
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad เตรียมร่างกายให้พร้อม ไม่มีโรคประจำตัว พร้อมเปิดรับลงทะเบียนวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ (02/11/2558)
     


อำเภอชุมแพ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมสัญจรประจำเดือนมกราคม 2559 ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว ชัยภูมิ (23/12/2558)
อำเภอชุมแพ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รับเรื่องราวร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2558-2558 (20/12/2558)
อำเภอชุมแพ เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (20/12/2558)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง กู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท (08/12/2558)
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 (02/12/2558)
     

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ (07/12/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 (02/12/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ (13/11/2558)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและอาคาร จำนวน 5 โครงการ (27/10/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (19/10/2558)
     
หจก. แคนชลคอนสตรัคชั่น (18/12/2558)
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด (18/12/2558)
หจก. วงศ์สูงเนินการช่าง (18/12/2558)
หจก.พรหมวิจิตร แอร์ ซัพพลาย (18/12/2558)
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด (18/12/2558)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (18/12/2558)
หจก.โชคอนันต์ เครน (18/12/2558)
หจก.รุ่งเรืองอาหารนม (18/12/2558)
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (18/12/2558)
เอกบาดาล สาขา 2 (18/12/2558)
บริษัท อิสเทริน ไทย อินดัสทรี จำกัด (18/12/2558)
หจก.เอสเอสแอนด์บี ว่องเขตกร คอลเลคชั่น (18/12/2558)
บริษัท พ.ศ.ช. อีสาน จำกัด (18/12/2558)
หจก.สมุนไพรเรือนงาม (18/12/2558)
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด (18/12/2558)
น้ำดื่มมังกร (08/12/2558)
บริษัท มันตรา วารี จำกัด (08/12/2558)
บริษัท ซี.เค. ฟู๊ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด (08/12/2558)
หจก. สุนันท์ บิวซิเนส (กรุงศรีออโต้) (08/12/2558)
ร้านอาหาร Boxwood Staek and Bar (08/12/2558)
     


 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด