นายสมพงษ์  ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

นายปฐม ศรีมุกดา
ผอ.สวท.ชุมแพ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


  อำเภอชุมแพ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก (27/09/2559)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดกิจกรรม ครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี (08/09/2559)
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น ห้ามบุคลกลุ่มบุคลลักลอบตัดไม้ เก็บของป่า และบุกรุกแผ้วถางครอบครองป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (01/09/2559)
  สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น พร้อมเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสารองค์กรกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18/08/2559)
  สาธารณสุขชุมแพ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมแพ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา (15/08/2559)
     

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 54 (20/09/2559)
ธกส.สาขาโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แจ้งเงื่อนไขการสมัครสมาชิก กอช.สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงราชการที่รับบำนาญสามารถสมัครได้ (16/09/2559)
กระทรวงแรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไป ลงประชามติ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากขัดขวางมีโทษทั้งจำทั้งปรับ (02/08/2559)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (02/08/2559)
โรงพยาบาลชุมแพจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและพยาธิในลำไส้ ณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (27/07/2559)
     

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนโนนศิลา (20/09/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งวารี โดยกำหนดราคากลาง 1,118,500บาท (02/08/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแถบสมบัติ (ต่อจากของเดิม) โดยกำหนดราคากลาง 576,000บาท (27/07/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหายโศก (ฝั่งทิศใต้) (16/07/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนหนองตาไก้ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15/06/2559)
     


 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด