นายสมพงษ์  ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

นายปฐม ศรีมุกดา
ผอ.สวท.ชุมแพ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  ออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด ลงทะเบียน 3 ช่องทาง จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (09/05/2559)
  ช่วงอากาศร้อนจัดสลับฝนตก สธ.ห่วงประชาชนป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนฟรี (09/05/2559)
  พระโคกินข้าว งา หญ้า น้ำ เหล้า ทำนายน้ำท่าบริบูรณ์ (09/05/2559)
  1 พ.ค.นี้ ดีเดย์ขยายเวลาให้บริการสมัคร กองทุนการออมแห่งชาติ (28/04/2559)
  Smart Farmer เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน (28/04/2559)
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด (28/04/2559)
  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7วัน (11-17 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,656 คน (19/04/2559)
  กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงสงกรานต์ พร้อมเปิดแอปพลิเคชั่นให้ผู้เดินทางตรวจสอบการจราจรทุกเส้นทาง (05/04/2559)
  รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ (30/03/2559)
  G-News แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด รองรับระบบ Android ภายใต้ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (30/03/2559)
     

  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย (08/05/2559)
  อำเภอชุมแพ และกิ่งกาชาดชุมแพออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ ต.หนองเสาเล้า 8 หมู่บ้าน 123 ราย (29/04/2559)
  กิ่งกาชาด อำเภอชุมแพ รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2559 (28/04/2559)
  อำเภอชุมแพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จัดรายการวิทยุฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานผ่านรายการ”ชุมแพสัมพันธ์” สวท.ชุมแพ คลื่น 93.25 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 11.10-12.00 น. (26/04/2559)
  อำเภอชุมแพจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (12/04/2559)
     

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น แจ้งการลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (12/05/2559)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นเปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 177 (7/2559) จำนวน 17 สาขา (12/05/2559)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (12/05/2559)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559 (12/05/2559)
โครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี้ (05/04/2559)
     

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ (09/05/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม 1 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 62 รายการ (08/03/2559)
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทุ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ (08/03/2559)
เรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ (08/03/2559)
     


 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด