หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักจัดหาการทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถ
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่ง ชนิด 5 ประตู 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะขายพัสดุประเภทเศษเหล็ก เศษโลหะ และเศษวัสดุทั่วไป จำนวน 8 รายการ
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลญาณสังวราราม จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารเรียนรวม
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม จำนวน 14 รายการ (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนประจำตัวนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า (ห้องติดกับสนามเทนนิส )เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>