หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาขายหม้อแปลงกำลังชำรุด
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการบำรุงรักษาต้นไม้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาออกแบบตกแต่งคูหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Outdoor Cabinet
อำเภอสัตหีบ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มโลหะ
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อขดลวดตาข่ายชนิดโลหะ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องความดันเป็นลบสำหรับตรวจวัณโรค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>