หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมหลังคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ออกแบบและตกแต่งคูหาพัทยา “Pattaya Variety”
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง/ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคา งานวางท่อประปา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมรัศมีธารา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>