หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำดิบและก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงห้องและจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะ จำนวน 2 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ
ศาลจังหวัดพัทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 45 รายการ
อำเภอสัตหีบ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการเมืองสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>