หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุน) ประเภท รถขุด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักชนิดซอง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม จำนวน 1 ลำ
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งเสาปะติมากรรมรูปปู พร้อมโคมไฟ ขนาด 60 วัตต์
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง 2 รายการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Optical Power Meter and Light Source
ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 52 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Application Analyzer Multi Plalatform
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนหัวถนนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำประปาจากสถานีจ่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ OTDR

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>