หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงต้นไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 10 ล้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
อำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเสา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท Extension Set With T
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>