หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามฟุตบอลพร้อมระบบไฟส่องสว่าง โรงเรียนบ้านเขาซก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านเหล่าใต้ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองปรือ – บ้านแหลมเหียง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะขะ มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างผิวจราจร คสล.ซอยกุลประสงค์ 1 อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฝาแฝด หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย – บ้านหนองสองห้อง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง – หนองไทร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ จำนวน 32 กล้อง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (ประเภทยานพาหนะ)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์สอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมแซมคันคลองเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์สอบราคาประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์สอบราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเหล็กคอนเคเบิล จำนวน 1 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อกลุ่ม Overhead Line Hardware จำนวน 20 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อกลุ่ม Overhead จำนวน 4 รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>