หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรงธรรม-เนินตูม-ทรายมูล-331
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาเขื่อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
เทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ โคมัตสุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนหัวถนนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีมีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินในเขตท้องที่ อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเล้าไก่ (ซอยกลาง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสรอบใต้ถุนอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการฐานข้อมูล Thomson Reuters Elkon with Datastream for Office
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ Boardband Router รองรับ BW 50 Mbps.
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะจะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>