หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลพานทอง ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ภายใต้งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับ ค.ส.ล. พร้อมโครงเหล็กสแตนเลส จำนวน 2 ป้าย บริเวณถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 1 และหมูที่ 2 ตำบลเสม็ด
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่ง ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 ขอแจ้งประกาศสอบเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ณ โรงพยาบาลชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างระบบประปา อบต. มาบยางพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ. ชลบุรี วิธีการอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารราชมงคลตะวันออก
สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 25554
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และโรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ขอแจ้งประกาศขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553 ณ วัดสระตาพรหม ต. เกาะจันทร์ อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเตราะห์แห่งชาติ โรงพยาบาลชลบุรีจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานลอย คนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 315 ก.ม. (หน้าสถานีดับเพลิงตำบลบ้านสวน) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแจ้งประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ในส่วนกลาง (หัวหมาก)
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความสุขภาพประจำเดือนตุลาคม 2553 จำนวน 3 เรื่อง
วิทยาลัยอาชีพบางละมุง ตำบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปี ภาคเรียนที่ 2
โรงพยาบาลบางละมุง ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลลางละมุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามเทนนิสบริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 ถัดไป>>