หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) สำหรับใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารในรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารในรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หมวด 3 รายการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 หมวด 4 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-283261,286499 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 หมวด 4 รายการ
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 9 ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการผลิตขยายอ้อยพันธุ์ดี
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื่อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 7 รายการ
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศการเสนอราคาประมูลให้เช่าป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 “ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบสาน คืนคุณค่าสู่สานน้ำ”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 ต.หนองขาม อ.ศรีราช จ.ชลบุรี จำนวน 4 สาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.รวมจำนวน 3 โครงการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมา วางท่อส่งน้ำ จากสถานีผลิตน้ำคลองพระองค์เจ้าถึงถนนสุวินทวงศ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 2)
การประปาส่วนภูมิภาค ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อ ปูนขาว เกรดเอ จำนวน 1 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาค ขอแจ้งประกาศปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมถอด ฝาก และบรรจบมาตรวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประป
สำนักงานเทศบาลบ้านสวน ขอแจ้งประกาศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 ถัดไป>>