หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลบางละมุง ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับใช้ในราชการ
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอแจ้งประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดภาพถ่าย
กรมชลประทาน ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างขุดดินบ่อก่อสร้างพร้อมขนย้าย โ
กรมชลประทาน ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างขุดดินบ่อก่อสร้างพร้อมขนย้าย โครงการฝายบ้านวังไม้แดง จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตำบลเสม็ด ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ด้าน บริเวณเกาะกลางถนนพระยาสัจจา หน้าวัดใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
สำนักงานเทศบาลตำบลหอมศิล ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ในถนนรางวี บริเวณถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 ต.หอมศิล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน) หมู่ที่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) สำหรับใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารในรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารในรูปแบบจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หมวด 3 รายการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 ถัดไป>>