หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
ศาลแรงงานภาค 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ พัสดุรองกลุ่ม Overhead line hardware
เทศบาลเมืองชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยล้อม ม.3 ต.หนองกะขะ
องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการถมดินสระน้ำ
เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ พัสดุอุปกรณ์หัวเสา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักภายในอาคารหอพักนักกีฬา บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว
เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท โปรแกรม ระบบงานซ่อมบำรุง RMC
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ตู้แสตนเลสสำหรับใส่เครื่องมือปลอดเชื้อชนิดประตูเปิด 2 บาน
อำเภอพานทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหนองตำลึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสะพารสวนเสือศรีราชา – ถังสูงเขาเขียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนแสนสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>