หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลองสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตู้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำพุ 1 – กรุงเทพค้าสัตว์ บ้านหินเพิง หมู่ที่ 6,10
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ครั้งที่ 5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บ.อีสเทิร์นแลนด์ อมตะนคร จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมางานนิติบุคคลปฏิบัติงานผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นใช้ต้องงาน จำนวน 5 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บ.ศิลากรบ้านและที่ดิน จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ขอแจ้งประกาศสอบราคางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.นฤมล ทิพย์สงเคราะห์
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สื่อสารของสถานีอนามัย จำนวน 98 ชุด ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะขะ-บ้านห้วยยาง ต.หนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
เทศบาลตำบลบางคล้า ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ขนสดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราซื้อครุภัณฑ์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 ชุด
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อผงปูนคลอรีน จำนวน 1 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>