หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 3) จำนวน 5 รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอุทยานการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน ITB Berlin 2011 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก
จังหวัดตราด ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างรายางถนนเข้าโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด
โรงพยาบาลชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 9 ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างเตรียมงานเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ขอแจ้งประกาศจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และครุภัณฑ์ชำรุดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งประกาศเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ((รอบสอง)
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ สำหรับใช้ในราชการ
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเป่าแห้งสายยางทางการแพทย์
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศเรียกสอบราคาซื้อ PON Tester จำนวน 1 เครื่อง
สำนักทางหลวงที่ 12 กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 4)
สำนักทางหลวงที่ 12 กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 4)
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดพัสดุงานเงินทุนชำรุด จำนวน 6 รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>