หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลแบบควบคุมผ่านเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รั้วคอนกรีตบล็อก,รั้วตาข่ายถัก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ สำหรับสถานีอนามัยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 15 เครื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท.โทรมคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศเรียกสอบราคาซื้อ USP ขนาดไม่ต่ำกว่า KVA จำนวน 14 เครื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีศูนย์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์ จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารศูนย์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (หมาชน) ขอแจ้งประกาศเรียกสอบราคาซื้อ Optical Light Source จำนวน 5 เครื่อง
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (หมาชน) ขอแจ้งประกาศเรียกสอบราคาซื้อ Optical Power Meter จำนวน 5 เครื่อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารเขต 2
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี ขอแจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ขอแจ้งประกาศสอบาคาจ้างเหมางานวางท่อประปาจ่ายน้ำพร้อมการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 20 มม. จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ บ.มิตซุย ไอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 038
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ขอแจ้งประกาศสอบาคาจ้างเหมางานวางท่อประปาจ่ายน้ำพร้อมการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 20 มม. จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ บ.มิตซุย ไอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>