หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ (ชุมชนพอเพียง) ม.๒ ถนนเซิดน้อย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพคลองข้างหมู่บ้านสวนกาญจนา ม.๖ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๑๐ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๔ ม.๒ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโครงการวางท่อระบายน้ำในถนน คสล.รางวีสองข้าง ซ.บ้านเก่า ๑๐ ม. ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหวาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายโปร่ง-๓๒๔๔ ม.๕ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดทำอาหารเย็น จำนวน ๔,๐๐๐ คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเย็น จำนวน ๑
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการชั้น 4 โรงครัว โรงอาหาร ซักฟอก พัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาหาร ณ โรงพยาบาลบางละมุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศ์ชนิดเฟลสคอนทราสวัดขนาดจุลินทรีย์และฉายภาพขึ้นจอ จำนวน 1 เครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
เทศบาลเมืองชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตามม้านั่งอัลลอย แหล่งท่องเที่ยวที่บริเวณถนนโรงพยาบาลเก่าและถนนเลียบชายฝั่งทะเลเทศบาล เมืองชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำในถนน คสล.ถนนสายบ้านเก่า 22 ม.3 ต.บ้านเก่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>