หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกอง-บ้านเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ถนนถ่ายโอน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาคารเอนกประสงค์มัสยิดฮารุณมุสตาฟา ม.๗ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอแจ้งประกาศสอบขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานออกกำลังกาย Fitness Center กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรฯ งานเงินทุนชำรุด จำนวน ๒๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซ้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ รายการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบลสระสี่เหลี่ยม) และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบลหนองใหญ่)
กรมทางหลวงชนบท ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหินหาย-บึงกระโดน ม.๔ ต.หนองชาก และม.๔ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหินหาย-บึงกระโดน ม.๔ ต.หนองชาก และม.๔ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ รั้วคอนกรีตบล็อก,รั้วตาข่ายถัก,และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคางานจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนบ้านบึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอแจ้งประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโรงเรือนวิจัยบัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัททิพย์ธาดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี (โครงการลินดาเฮ้าส์ เฟส ๒)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายเนรศ นาคน้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางขึ้นเก็บน้ำแฟลต ๑-๒ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบลเกาะลอย) และศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบลคลองพลู)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>