หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศาลจังหวัดพัทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา รักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัย และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัย
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงถนนภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อน้ำจากสถานีสูบน้ำบางพระ 3 ถึงสถานีผลิตน้ำบางพระ 3
เทศบาลตำบลท่าบุญมี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อ License
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง โรงเรียนเทศบาล1(ตะวันออก)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องมือวัดทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เทศบาลตำบลท่าบุญมี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขนส่งยางแท่งและ/หรือน้ำยางข้นของการยางแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านกีฬา โรงเรียนหัวถนนวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชากยายจีน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลหัวถนน
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดผจญเพลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>