หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานทางหลวงที่ 14 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดยางรถยนต์และเศษเหล็กชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
สำนักงานทางหลวงที่ 14 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ ชำรุด จำนวน 8 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์ สนามกีฬาแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่ว่าการอำเภอพานทอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างชุมชน หมู่ที่ 2 – 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลพานทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายโดยการแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังสูงประปาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนริมคลองพานทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าจริงพร้อมระบบระบบระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกุญแจ – วัดท่อใหญ่ อำเภอบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จำวน 2 รายการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 5 รายการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองสวนหลวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ตำบลหนองรี จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เครื่องปรับอากาศชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 106 เครื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย จำนวน 6 ชุด
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดเรียงไม้
โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้าบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>