หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลสระสี่เหลี่ยม
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสาย ๓๒๔๕ – บ้านไร่เสธ์
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเสริมสันติ
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี และขุดวางท่อระบายน้ำ
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลบางละมุง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด
(สวท.ชลบุรี) โรงพยาบาลชลบุรีประกาศแจ้งข่าวการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนนาตรเสวี ๓๐
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเนินตามาก – บ้านเนินกลาง
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อสายเชื่อถนนนารตมนตเสวี ๔/๓
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวประการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวประกวดราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์ประสานราชการ (๑)
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรีประกาศแจ้งข่าวประกวดราคาราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารพื้นที่อาคารภายในโรงพยาบาลชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอส่งข่าวประกาดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอส่งข่าวประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอส่งข่าวประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(สวท.ชลบุรี)ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอส่งข่าวประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
(สวท.ชลบุรี)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จ.ชลบุรี ขอส่งข่าวประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิ้ล
(สวท.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาคเขต๑ ขอส่งข่าวประกาศสอบราคาชื้อมาตรวัดน้ำ
(สวท.ชลบุรี)สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอส่งข่าวประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างทางราชการ
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามขอส่งข่าวประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>