หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจ Anti – HIV ในเลือด
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจ Troponin T hs ในเลือด
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำพาเลสเหล็กเขาควาย จำนวน ๒๐ ชุด
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับเม็ดยาชนิด ๖ หัว จำนวน ๑ รายการ
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ สารเคมี ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการหมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือน จำนวน ๒ รายการ
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยสาธารณประโยชน์ หมู่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนทางหลวงสาย ๓๑๕ ชลบุรี – เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพิสูจน์ตัวตน
(สวท.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา โครงการทาวน์โฮมเริงรมย์ ๒
( สวท.ชลบุรี ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านโปร่งเกตุ – อมพนม ตำบลธาตุทอง – ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
( สวท.ชลบุรี ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเกาะจันทร์-บ้านไร่เสธ์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
( สวท.ชลบุรี ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนขึ้นผาวชิราลงกรณ์ พร้อมที่จอดรถ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
( สวท.ชลบุรี ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑/๑ ชุมชนเนินบรรพต ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
( สวท.ชลบุรี ) องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำและวางท่อส่งน้ำ
( สวท.ชลบุรี ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ขอประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
( สวท.ชลบุรี ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ขอประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา
( สวท.ชลบุรี ) ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ขอประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ
(สวท.ชลบุรี)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ชลบุรี ประกาศจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางสมัคร ๓ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินตั้งอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข ๗
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>