หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท.ชลบุรี)โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงาน เขต ๓
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาขุดบ่อเพาะเลี้ยงปลาดุก
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทำการขายทอดตลาด
(สวท.ชลบุรี)โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกวดราคาขายพัสดุ
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(สวท.ชลบุรี)ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ลานกีฬาทางอากาศ)
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสุขา ขนาด ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (๒ ชั้น)
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานและต่อเติมหลังคา เพื่อติดตั้งเครื่อง Slab Cutter
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจ Beta hCG ในเลือด
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ และสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>