หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์
ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารชลายุวัฒน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังตลาดเตาถ่านทองทิพย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง งานจ้างผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดราชพัสดุที่จะรื้อถอน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Broadband Router
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงาน ผลิต – จ่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสนามเปตอง และสนามบาสเกตบอล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและระบบระบายน้ำ ถนนแสนสุข-บางพระ ตอนที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาง – หนองเหียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอนแดง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>