หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง EKG Recorder ชนิด Mobile ๑๒ ลีด จำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องทำความร้อนความเย็น (Hypo-hyperthemia)
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ หลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะลานคนเมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจ้าง
โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 350 ชุด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อฟลูออไรด์วานิช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ( ชั้นพิเศษ ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้าประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้าประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงาน
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๙ เครื่อง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขนาด ๙๕ แรงม้า จำนวน ๓ คัน
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (2ชั้น )
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (2ชั้น )

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>