หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท พรีวิชชั่น เรียลเอสเตท จำกัด
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี กำหนดประมูลเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๔๐๒,๒๙๔๐๓,๒๙๔๐๔,๒๙๔๐๕, ๒๙๔๐๖, ๒๘๙๓๐, ๒๘๙๓๑ และ๓๑๘๖๘ รวม ๘ แปลง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)- สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนโรงพยาลบาลเก่าและถนนเลียบชายฝั่งทะเลถึงคอสะพานชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๓,๓๖๙ ชุด
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารเย็น จำนวน ๑,๒๕๐ คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนบางคล้า-แปลงยาวสายขาออกและทางเท้า และถนนบางคล้า-แปลงยาวสายขาเข้ารวมถึงถนนหลลวงฤทธิ์ พร้อมทางเท้า (ครั้งที่ ๒)
(สวท.ชลบุรี)โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกวา ๔๐ ที่นั่ง (๒ ชั้น) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างจัดทำออกแบบและตกแต่งคูหา พัทยา จังหวัดชลบุรี
(สวท.ชลบุรี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนองปรือ
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนบางคล้า-แปลงยาว
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนราษฎร์อุทิศ
(สวท.ชลบุรี)โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(สวท.ชลบุรี)โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์
(สวท.ชลบุรี)องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงาน เขต ๓

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ถัดไป>>