หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สอบราคางานจ้างงานติดตั้งวางท่อประปาฯ
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สอบจ้างเหมาก่อสร้างถนนสาย
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์
การประปาส่วนภูมิภาคโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา สอบราคางานจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน
สำนักงานเทศบาลตำบลหมอนนาง สอนราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP จำนวน ๔ คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน ITB ๒๐๑๒ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เส้น
- โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการชุดเครื่องมือสำหรับตัดและเจาะกระดูกเล็ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานสื่อเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสนามฟุตบอลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายกีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน ๒๐รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>