หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สวท.ชลบุรี) - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำประปา
(สวท.ชลบุรี) การประปาส่วนภูมิภาคโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ใ
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อกรดฟอร์มิค ๙๔ % จำนวน ๔๕๐ ถังๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองรี หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองรี
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาผลิตรายการวิทยุและสปอตวิทยุ
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อมิเตอร์ จาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑๒ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน
- การประปาส่วนภูมิภาคโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา สอบราคางานจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สอบราคางานจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำเก่า สถานีผลิตน้ำบ้านบึง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>