หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน ๒๕๐ เล่ม และระดับนานาชาติ จำนวน ๓๕๐ เล่ม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน ๔ เครื่อง
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี จะขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ คือ รถโดยสาร ๑๑ ที่นั่ง (รถตู้) ยี่ห้อ โตโยต้า (TOYOTA) รุ่น ไฮเอช (HAICE) เครื่องยนต์ดีเซล สีเทา ทะเบียน นค ๔๑๖๐ ชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมและติดตั้งตาข่ายกันนก
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน ๓๗ ชุด พร้อมติดตั้ง)
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ – ๖ (ครั้งที่ ๖ )
- สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนักกีฬา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดทำระบบบันทึกเวลาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยบัตรและลายนิ้วมือ (พร้อมติดตั้ง)
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อเตาเผาอุณภูมิสูง จำนวน ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๑ เครื่อง
- สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๙๕ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน ๔๑๐ คน ตามโครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลระดับรากหญ้า รุ่น ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม จ.ชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจ Anti – HIV และ HIV Antigen โดยวิธี CMIA จำนวน ๔๖,๐๐๐ เทสต์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการของธนาคาร จำนวน ๑๙๖.๘๐ ตารางเมตร
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อเสื้อ, กางเกง และถุงเท้า จำนวน ๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>