หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา ให้ บจก.แอลเครอยัลสวีท
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคาจัดซื้อ ONU จำนวน ๑,๒๐๐ เครื่อง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานวางท่อเหล็กเหลี่ยมคอนกรีตเสริมสำเร็จรูป ถนนสายคูน้ำ หมู่ที่๓,๘,๙ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสถาวร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) ชลบุรี ประกวดราคาเช่าระบบแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกและอัคคีภัยอัตโนมัติสำหรับสถานีไฟฟ้า จำนวน ๑๘ แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างหมูบ้านหนองรีกรีนแลนด์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจัดซื้อชุดแต่งตัวประจำประเทศพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง จำนวน ๑๑ โรงเรียน
โรงพยาบาลพานทอง สอบราคาจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนุรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ คัน
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมขนส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน ๒ สถานี
โรงพยาบาลชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบระบบการให้บริการทางการแพทย์คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ปี ๒๕๕๓
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลหนองขาม จังหวัดชลบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจศรีราชา ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>