หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนทอง สอบราคาตามโครงการจ้างเหมาฝังท่อน้ำอุปโภค-บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดท้าวแขนประดับธง เพื่อประดับธงเส้นทางถนนสายหลักและสายรองจำนวน ๑๔๒ ชุด
- สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง,ติดตั้งเครื่องเสียง,ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ,พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ ๑๙
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปะกาศสอบราคาซื้อ Microwave IP Link เส้นทางระหว่าง สท.แหลมงอบ-สท.เกาะช้าง จำนวน ๑ ระบบ
- สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะดำเนินการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง จำนวน ๑๙ รายการ
- สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ จำนวน ๕ โครงการ
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่พร้อมLaptop computer และ ชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ จำนวน ๑ตัว
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดูดเสมหะ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๒ ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๑๒ ลีค จำนวน ๑ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติเคลื่อนย้ายได้ จำนวน๑ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบวิทยุสื่อสาร และระบบข้อมูลเพื่อการสั่งการ จำนวน ๑ ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการเต้นท์โรงพยาบาลสนาม จำนวน ๒หลัง
- บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ประกาศสอบราคาจ้างงานสร้างรางระบายน้ำ กสล. รอบบริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี คีรีนคร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับเจาะเก็บเกร็ดเลือดจากผู้บริจาคโลหิต ๑ คน(Single Donor Platelet) จำนวน๑,๒๐๐ ชุด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบ ๔ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซ๊ซี จำนวน ๒คัน
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง
- สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
- โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน ณ แผนกวัสดุ โรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน ๔ รายการ
- โรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินกานสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>