หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบแห้งด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๕ ชุด
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ( Foldable IOL RF ๒๒L)ขนาด ๖.๐ mm. จำนวน ๕๐๐ กล่อง
- สำนักทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ
- สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมตู้รองเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ (ที่นอน) จำนวน ๔๐๐ ผืน
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้นที่ ๔ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมางาน งานโครงการวางท่อขยายเขตน้ำฯ จำนวน ๑ งาน
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ อมตะนคร จำกัด(ซอย๑๓)
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้องจำนวน ๔ หอนอน จำนวน ๑ งาน
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง รวมจำนวน ๗ โครงการ
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ รายการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (พร้อมติดตั้ง)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ เครื่อง
- สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การกรีดยาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ ชลบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>