หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.บางพระ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งคลองกานดา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนครึ่ง
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคากระเบื้องโรงงาน STR 5L

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>