หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศประกวดราคาติดตั้งลิฟต์โดยสาร
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๑,๒ และงานบริการฯ จำนวน ๕ เดือน
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประกาศสอบราคาจ้างเหมางาน จำนวน ๑ งาน
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า สอบราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยและหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยและหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
- วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๓๐๐ เล่ม
- มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการของธนาคาร จำนวน ๑๙๖.๘๐ ตารางเมตร
- สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดของตกค้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
- การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจ้างเหมา
- มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศยกเลิกให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการของธนาคาร
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทรายได้สถานศึกษา จำนวน ๔ ตำแหน่ง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักครูอาคาร ๒ แบบสปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประกาศสอบราคาดำเนินการจ้างเหมางาน จำนวน ๑ งาน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศสอบราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัยให้กับสถานีไฟฟ้า จำนวน ๒ แห่ง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์มีฝาปิดล๊อค (Sterile container systems) จำนวน ๑๘ กล่อง
- โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย จำนวน ๒ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>