หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณแยกเข้าบ้านบึงกระโดน-บ้านเนินโมก
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟสนามกีฬาเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักผู้รับการฝึก ๑,๒ และห้องน้ำผู้รับการฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒(ภาคกลาง)ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๔ รายการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง แบบ ๔ ประตุ
- องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำพาเลสหน้าโต๊ะเลื่อยไม้ยางพารา
- สำนักทางหลวงชนบทที่ ๓(ชลบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชบ.๑๐๙๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓-แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๐ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตบริษัทสยามแกรนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขต คสจ.๗ ช่วงบ้านคลองพลู-บึงสามง่าม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
จังหวัดชลบุรีจะเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. ๓๑๔ (บางส่วน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๐-๓-๑๑ไร่
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ Acrylic (ZCBoo) ขนาด ๖.๐mm. เบอร์ ๑๙-๒๓ Diopter จำนวน ๔๐๐ กล่อง
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงฯ
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อนามัยที่ ๓ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องตรวจหาสารไอโอดีนในปัสสาวะ) จำนวน ๑ เครื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ กรมทางหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (Black Spot) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
โรงพยาบาลชลบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องถ่าง จำนวน ๑ เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาชก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>